Izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga za OŠ Danile Kumar

Zaključen: 8. 10. 2012

Datum objave: 21. 9. 2012
Rok za prijavo: 8. 10. 2012

Številka: 430-239/2012-74; Številka JN: 12/600051.

21Objava na Portalu JN: JN10112/2012 .

 

Obrazci