Izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za šolsko malico za OŠ Mirana Jarca, sklop 2: mleko in mlečni izdelki

Zaključen: 17. 8. 2012

Datum objave: 7. 8. 2012
Rok za prijavo: 17. 8. 2012

Številka: 430-155/2012-46, Številka JN: 12/600034

7Objave na Portalu javnih naročil: JN8589.

Obrazci