Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI Industrijske ceste v Zalogu, odsek Hladilniška pot-Zaloška cesta

Zaključen: 23. 8. 2018 , odpiranje prijav: 23. 8. 2018

Datum objave: 9. 8. 2018
Rok za prijavo: 23. 8. 2018 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 23. 8. 2018 ob 10:01, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 16. 8. 2018 do 12.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN005517/2018-W01.

 

Razpisne datoteke