Izdelava projektne dokumentacije DGD za gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL ter projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno in prometno ureditev ob sočasni gradnji javne kanalizacije - območje 16 Kozarje

Zaključen: 4. 12. 2020 , odpiranje prijav: 4. 12. 2020

Datum objave: 20. 11. 2020
Rok za prijavo: 4. 12. 2020 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 4. 12. 2020 ob 10.01 uri, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 27. 11. 2020 do 10.00. 

Objava na Portalu JN pod številko objave JN007283/2020-W01.

Razpisne datoteke