Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27

Zaključen: 28. 12. 2021 , odpiranje prijav: 28. 12. 2021

Datum objave: 13. 12. 2021
Elektronska oddaja ponudb do 12:00 ure: 28. 12. 2021
Elektronsko odpiranje prijav ob 12.01 uri: 28. 12. 2021

Vprašanja ponudnikov do 21. 12. 2021 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN008378/2021-W01.

Razpisne datoteke