Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ter nadgradnjo avditorija Križanke

Zaključen: 15. 11. 2016 , odpiranje prijav: 15. 11. 2016

Datum objave: 27. 10. 2016
Rok za prijavo: 15. 11. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 15. 11. 2016 ob 11.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba.

Objava na Portalu JN pod oznako naročila: JN006767/2016-W01.-

Vprašanja ponudnikov do 7.11.2016 do 10.00 ure.

Razpisne datoteke