Izdelava PZI projektne dokumentacije za gradnjo premostitvenih objektov na Barjanski cesti

Zaključen: 11. 9. 2023 , odpiranje prijav: 11. 9. 2023

Datum objave: 23. 8. 2023
Rok za prijavo: 11. 9. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 11. 9. 2023 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 4. 9. 2023 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005487/2023.

Razpisne datoteke