Izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica – ureditev območja ČR419 in ČR456

Zaključen: 12. 5. 2017 , odpiranje prijav: 12. 5. 2017

Datum objave: 20. 4. 2017
Rok za prijavo: 12. 5. 2017 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 12. 5. 2017 ob 11:00 uri, MOL, SJN, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba

Izgradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode DN250 v dolžini cca 350m; Izgradnja objekta črpališča za prečrpavanje odpadne vode.

Objava na Portalu javnih naročil: JN003698/2017-W01.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2017. 

Razpisne datoteke