Izgradnja komunalne infrastrukture za priključitev stanovanjskih objektov v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (kanalizacija, vodovod, plinovod)

Zaključen: 27. 5. 2020 , odpiranje prijav: 27. 5. 2020

Datum objave: 13. 5. 2020
Rok za prijavo: 27. 5. 2020 do 11:00, e-JN
Odpiranje prijav: 27. 5. 2020 ob 11:01, e-JN

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 05. 2020 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod oznaka naročila: JN002933/2020-W01.

Projektna dokumentacija: https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/546966682904608044

Razpisne datoteke