Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priključitev večstanovanjskih objektov na parc. št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na območju 39-Brdo vzhod)

Zaključen: 29. 6. 2020 , odpiranje prijav: 29. 6. 2020

Datum objave: 11. 6. 2020
Rok za prijavo: 29. 6. 2020 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 29. 6. 2020 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 17. 6. 2020 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko: JN003704/2020-W01.

Razpisne datoteke