Izgradnja povezovalne ceste AC Brdo-Tehnološki park sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova-2. faza

Zaključen: 2. 11. 2017

Datum objave: 20. 10. 2017
Rok za prijavo: 2. 11. 2017 do 10:00 ure

Vprašanja ponudnikov do 25. 10. 2017 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN009024/2017-B01.

Razpisne datoteke