Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana

Zaključen: 29. 6. 2020

Datum objave: 11. 6. 2020
Rok za prijavo: 29. 6. 2020 do 10. ure, e-JN

Rok za vprašanja: 17. 6. 2020 do 10:00.

Objava na Portalu JN dne 11.06.2020 pod številko: JN003685/2020-W01.

Razpisne datoteke