Izvajanje del rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja na lokalnih vodovodnih sistemih v MOL skladno z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema

Zaključen: 14. 1. 2022 , odpiranje prijav: 14. 1. 2022

Datum objave: 16. 12. 2021
Rok za prijavo: 14. 1. 2022 do 12.00 ure preko sistema e-JN https://ejn.gov.si
Odpiranje prijav: 14. 1. 2022 ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Rok za vprašanja: 31.12.2021 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko objave: JN008484/2021-B01.

Razpisne datoteke