Izvedba dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca enota Čenča

Zaključen: 31. 7. 2017 , odpiranje prijav: 31. 7. 2017

Datum objave: 18. 7. 2017
Rok za prijavo: 31. 7. 2017 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 31. 7. 2017 ob 12.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 21. 7. 2017 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN006844/2017-W01.

 

 

Razpisne datoteke