Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)

Zaključen: 6. 6. 2017 , odpiranje prijav: 6. 6. 2017

Datum objave: 16. 5. 2017
Rok za prijavo: 6. 6. 2017 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 6. 6. 2017 ob 13.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 22. 5. 2017 do 12.00 ure.

žObjava na Portalu JN pod številko objave JN005032/2017-W01

Razpisne datoteke