Izvedba klančine in zunanje ureditve na Rogu

Zaključen: 8. 5. 2019 , odpiranje prijav: 8. 5. 2019

Datum objave: 19. 4. 2019
Rok za prijavo: 8. 5. 2019 do 10.00 , e-JN
Odpiranje prijav: 8. 5. 2019 ob 10.01, e-JN

Rok za vprašanja: 26.4.2019 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod oznako: JN002516/2019-W01.

Razpisne datoteke