Izvedba rekonstrukcije in nadgradnja avditorija Križanke

Zaključen: 18. 10. 2017

Datum objave: 28. 9. 2017
Rok za prijavo: 18. 10. 2017 do 9:00 ure

Predmet javnega naročila je izvedba rekonstrukcije in nadgradnja avditorija Križanke, in je podrobneje opredeljena v PZI dokumentaciji, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2017 12:00 ure.

Objava na Portalu JN dne 28.9.2017 pod številko JN008492/2017-B01.

Razpisne datoteke