Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvedbo javno- zasebnega partnerstva za projekt Teniški center Tomačevo

Zaključen: 9. 11. 2021 , odpiranje prijav: 9. 11. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Elektronska oddaja ponudb do 12.00: 9. 11. 2021
Elektronsko odpiranje prijav ob 12.30: 9. 11. 2021

Rok za prejem vprašanj kandidatov je do 28. 10. 2021 do 12.00.

Objava na portalu JN pod številko objave: JN006867/2021-B01 

Razpisne datoteke