Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, skupaj z garažno hišo in spremljajočim trgovskim centrom

Zaključen: 14. 9. 2009 , odpiranje prijav: 14. 9. 2009

Datum objave: 3. 9. 2009
Rok za prijavo: 14. 9. 2009
Odpiranje prijav: 14. 9. 2009

JN7086/2009 Rok za prijavo: 14.9.2009 do 12.00 ure.

Vsebina naročila:
Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi 69. člena Zakona o javnem naročanju lahko javni partner pred začetkom postopka izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva z gospodarskimi subjekti (potencialnimi promotorji oz. kandidati) izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki predlogi ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.
Povabljeni kandidati v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva ne bodo imeli nobene prednosti in bodo obravnavani enakopravno s kandidati, ki se strokovnega dialoga ne bodo udeležili.
 

Link na Portal javnih naročil RS:

Razpisne datoteke