Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica in rekonstrukcija Hruševske na odsekih med Litijsko in Kamnoseško ulico ter med Cesto v Kostanj in PST

Zaključen: 22. 2. 2022 , odpiranje prijav: 22. 2. 2022

Datum objave: 3. 2. 2022
Rok za prijavo: 22. 2. 2022 do 12:00 ure, prek eJN.
Odpiranje prijav: 22. 2. 2022 ob 13:00 uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Rok za vprašanja: 11.2.2022 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN000658/2022-W01

Razpisne datoteke