Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Valentina Vodnika

Zaključen: 5. 6. 2013 , odpiranje prijav: 6. 6. 2013

Datum objave: 26. 4. 2013
Rok za prijavo: 5. 6. 2013 do 14.00 ure.
Odpiranje prijav: 6. 6. 2013 ob 10.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje

Kratek opis naročila ali nabave:
Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Valentina Vodnika.

Objava na Portalu javnih naročil: JN4887/2013.

Obrazci