Obnova brvi preko Grubarjevega kanala in gradnja novega nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradetskega cesto

Zaključen: 18. 1. 2010 , odpiranje prijav: 18. 1. 2010

Datum objave: 30. 11. 2009
Rok za prijavo: 18. 1. 2010
Odpiranje prijav: 18. 1. 2010

JN9968/2009. Popravek objave z oznako JN10316/2009

Povezava na Portal javnih naročil.

Obrazci