Obnova nadhoda preko železniške proge v Črnučah

Zaključen: 1. 3. 2016 , odpiranje prijav: 1. 3. 2016

Datum objave: 12. 2. 2016
Rok za prijavo: 1. 3. 2016 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 1. 3. 2016 ob 12.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil: JN986/2016.

Vprašanja ponudnikov preko portala JN: 22.2.2016 do 12:00 ure.

Razpisne datoteke