Odstranitev površinskih nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč, v lasti Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 29. 6. 2010

Datum objave: 20. 5. 2010
Rok za prijavo: 29. 6. 2010

Odprti postopek v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 19/10).

Popravek javnega naročila objavljen na portalu javnih naročil dne 11.6.2010: JN 4950/2010.

Objava na portalu javnih naročil: JN4075/2010.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil RS - do vključno 23.06. 2010.

Razpisne datoteke