Okolju prijazno čiščenja za potrebe Vrtca Ledina

Zaključen: 14. 3. 2016 , odpiranje prijav: 14. 3. 2016

Datum objave: 3. 2. 2016
Rok za prijavo: 14. 3. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 14. 3. 2016 ob 10.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portal javnih naročil pod številko objave JN775/2016

Vprašanja ponudnikov 3.3.2016 do 12.00 ure;

Ogled objekta 1.3.2016 ob 9.00 uri na lokaciji Vrtca Ledina.

Razpisne datoteke