Okvirni sporazum hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL – Službe za lokalno samoupravo

Zaključen: 29. 3. 2017 , odpiranje prijav: 29. 3. 2017

Datum objave: 16. 3. 2017 Ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo: 29. 3. 2017 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 29. 3. 2017

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN001972/2017-W01.

Rok za vprašanja ponudnikov: 20. 3. 2017 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke