Pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Zaključen: 5. 1. 2024 , odpiranje prijav: 5. 1. 2024

Datum objave: 1. 12. 2023
Rok za prijavo: 5. 1. 2024 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 5. 1. 2024 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 11. 12. 2023, do 10:00.

Povezava do objave na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=500656 

 

V projektni nalogi navedena gradiva, ki jih je pri izdelavi naloge »Pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del« treba upoštevati, in niso del uradnih podatkov in evidenc ali uradni akti in predpisi, so na vpogled v INDOK-u naročnika, na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure, do oddaje ponudb, po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 1504.

Razpisne datoteke