Popravek - obnovo brvi preko Grubarjevega kanala in gradnji novega nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradetskega cesto

Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 1. 2. 2010

Datum objave: 21. 1. 2010
Rok za prijavo: 1. 2. 2010
Odpiranje prijav: 1. 2. 2010

JN 09/323143, popravek javnega naročila je bil objavljen 21.1.2010 pod številko objave JN5519/2010.

Povezava na portal javnih naročil.

Razpisne datoteke