Postavitev brvi za pešce čez Ljubljanico med Lipičevo ulico in Poljanskim nasipom v podaljšku Potočnikove ulice

Zaključen: 22. 10. 2013 , odpiranje prijav: 22. 10. 2013

Datum objave: 2. 10. 2013
Rok za prijavo: 22. 10. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 22. 10. 2013 ob 10:00 ure, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-567/2013-28; Oznaka JN: 13/220092

Objava na Portalu javnih naročil:  JN12522/2013

 Rok za vprašanja ponudnikov: 14.10.2013 do 14.00 ure.
 

Obrazci

Razpisne datoteke