Prenova toplotne postaje v javnih zavodih: Vrtec Zelena jama enota Zamjček, Vrtec H.C. Andersen enota Marjetica, OŠ Savsko naselje, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentin Vodnik

Zaključen: 19. 8. 2013 , odpiranje prijav: 19. 8. 2013

Datum objave: 8. 8. 2013
Rok za prijavo: 19. 8. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 19. 8. 2013 ob 11:30 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba

Številka: 602-224/2011-35; Oznaka JN: 7560-13-220080.

Objava na Portalu javnih naročil: JN9974/2013.

Obrazci

Razpisne datoteke