Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani

Zaključen: 27. 6. 2018

Datum objave: 14. 6. 2018
Rok za prijavo: 27. 6. 2018 do 10:00 ure

Objava na Portalu JN pod številko objave JN003938/2018-W01.

Vprašanja ponudnikov do 21. 6. 2018 do 12.00 ure.

Rezultati razpisa