Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza

Zaključen: 3. 6. 2020

Datum objave: 19. 5. 2020
Rok za prijavo: 3. 6. 2020 do 10:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 26. 5. 2020 do 10. ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN003094/2020-B01.

Razpisne datoteke