Rekonstrukcija severnega dela slovenske ceste od Trdinove ulice do vključno s križiščem z Dunajsko cesto ter Kersnikova, Dvorakova in Vošnjakova ulica

Zaključen: 14. 8. 2018

Datum objave: 31. 7. 2018
Rok za prijavo: 14. 8. 2018 do 10:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 7. 8. 2018 do 12.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005310/2018-B01.

 

Razpisne datoteke