Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo

Zaključen: 21. 9. 2017

Datum objave: 7. 9. 2017
Rok za prijavo: 21. 9. 2017 do 9:00 ure

Vprašanja ponudnikov do 14. 9. 2017 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN008015/2017-B01. 

Razpisne datoteke