Širitev Leskovškove ceste z navezavo na rekonstruiran AC priključek

Zaključen: 1. 4. 2022 , odpiranje prijav: 1. 4. 2022

Datum objave: 17. 3. 2022
Rok za oddajo ponudb: 1. 4. 2022 do 12:00 ure, e-JN.
Odpiranje prijav: 1. 4. 2022 ob 13:00 uri, eJN.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN001675/2022-W01.

Vprašanja ponudnikov do 23. 3. 2022 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke