Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2013-2015

Zaključen: 28. 1. 2013 , odpiranje prijav: 28. 1. 2013

Datum objave: 14. 12. 2012
Rok za prijavo: 28. 1. 2013
Odpiranje prijav: 28. 1. 2013

Predmet javnega naročila obsega storitve zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditev mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnava mej, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba bonitete zemljišč, sprememba vrste rabe kultur in razreda zemljišč, ureditev mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, etažni načrti,…).

Objava na portalu JN: JN13531/2012.

Razpisne datoteke