Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Zaključen: 14. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

Datum objave: 30. 10. 2017
Rok za prijavo: 14. 12. 2017 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 14. 12. 2017 ob 13.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 17.11.2017 do 12:00O

Objava: na portalu javnih naročil pod številko JN009255/2017-B01.

Popravek JN  objavljen na portalu javnih naročil.

Razpisne datoteke