Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov, pralnih sredstev, plenic za enkratno uporabo in sredstev za nego za obdobje treh let

Rok za prijavo: 22. 12. 2022

Datum objave: 22. 11. 2022
Rok za prijavo: 22. 12. 2022 do 12.00, e-JN
Odpiranje prijav: 20. 12. 2022 ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Rok za vprašanja: 12. 12. 2022.

Objave na Portalu javnih naročil pod številko objave: JN007858/2022-B01

Razpisne datoteke