Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid

Zaključen: 5. 2. 2021 , odpiranje prijav: 5. 2. 2021

Datum objave: 25. 1. 2021
Rok za prijavo: 5. 2. 2021 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 5. 2. 2021 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 29. 1. 2021 do 9:00.

Objava na Portalu javnih naročil pod številko JN000357/2021-W01.

Razpisne datoteke