Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za OŠ Trnovo

Zaključen: 18. 7. 2012

Datum objave: 8. 6. 2012
Rok za prijavo: 18. 7. 2012

Številka: 430-269/2012-5
Številka JN: 12/600012

objava na  Portalu javnih naročil: JN6188/2012

Obrazci

Razpisne datoteke