Sukcesivna dobava PVC sredstev, krp in pripomočkov za potrebe Vrtca Šentvid z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Zaključen: 20. 11. 2017 , odpiranje prijav: 20. 11. 2017

Datum objave: 6. 11. 2017
Rok za prijavo: 20. 11. 2017 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 20. 11. 2017 ob 13.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 9.11.2017 do 9:00

Objava: na portalu javnih naročil pod številko JN009341/2017-W01.

Razpisne datoteke