Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Hansa Christiana Andersena

Zaključen: 27. 12. 2022 , odpiranje prijav: 27. 12. 2022

Datum objave: 24. 11. 2022
Rok za prijavo: 27. 12. 2022 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 27. 12. 2022 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 07.12.2022 do 12:00

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN007921/2022-B01.

Razpisne datoteke