Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana

Zaključen: 19. 10. 2020 , odpiranje prijav: 19. 10. 2020

Datum objave: 18. 9. 2020
Rok za prijavo: 19. 10. 2020 do 9:00, e-JN
Odpiranje prijav: 19. 10. 2020 ob 9:01, e-JN

Rok za vprašanja: 8. 10. 2020 do 12:00.

Objava na Portalu javnih naročil RS pod številko JN005787/2020-B01.

Razpisne datoteke