Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Ketteja in Murna

Zaključen: 15. 4. 2019 , odpiranje prijav: 15. 4. 2019

Datum objave: 29. 3. 2019
Rok za prijavo: 15. 4. 2019 do 10.00, portal e-JN
Odpiranje prijav: 15. 4. 2019 ob 10.10, portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 8. 4. 2019 do 10:00.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN001849/2019-W01.

 

Razpisne datoteke