Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Ledina

Zaključen: 21. 3. 2022 , odpiranje prijav: 21. 3. 2022

Datum objave: 21. 2. 2022
Rok za prijavo: 21. 3. 2022 do 12.00, e-JN
Odpiranje prijav: 21. 3. 2022 ob 14.00, e-JN

Rok za vprašanja: 2.3.2022 do 10.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN001041/2022-B01

Razpisne datoteke