Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Sostro

Zaključen: 5. 4. 2022 , odpiranje prijav: 5. 4. 2022

Datum objave: 4. 3. 2022
Rok za prijavo: 5. 4. 2022 Elektronska predložitev ponudb do 12.00 ure
Odpiranje prijav: 5. 4. 2022 Elektronsko odpiranje ponudb ob 13.00 uri

Rok za vprašanja: 22. 3. 2022 do 12.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN001376/2022-B01.

Razpisne datoteke