Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ SOSTRO

Zaključen: 6. 5. 2019 , odpiranje prijav: 6. 5. 2019

Datum objave: 2. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019 do 10.00 ure – portal e-JN.
Odpiranje prijav: 6. 5. 2019 ob 10.10 uri, portal e-JN.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN001954/2019-W01.

Rok za vprašanja ponudnikov: 16. 4. 2019 do 10:00 ure.

Razpisne datoteke