Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Valentina Vodnika

Zaključen: 23. 4. 2019 , odpiranje prijav: 23. 4. 2019

Datum objave: 21. 3. 2019
Rok za prijavo: 23. 4. 2019 do 10.00, portal e-JN
Odpiranje prijav: 23. 4. 2019 ob 10.10, portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 8. 4. 2019 do 10:00. 

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN001688/2019-B01.

Razpisne datoteke