Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Zadobrova, z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla (skladno z ZIUZEOP)

Zaključen: 1. 12. 2020 , odpiranje prijav: 1. 12. 2020

Datum objave: 5. 11. 2020
Rok za prijavo: 1. 12. 2020 do 10:00, preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje prijav: 1. 12. 2020 ob 10:01, preko informacijskega sistema e-JN

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 11. 2020, do 9:00.

Objava na portalu JN pod oznako naročila JN006890/2020-W01.

Razpisne datoteke