Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad

Zaključen: 31. 8. 2021 , odpiranje prijav: 31. 8. 2021

Datum objave: 30. 7. 2021
Rok za prijavo: 31. 8. 2021 do 14:00, e-JN
Odpiranje prijav: 31. 8. 2021 ob 14:01, e-JN

Rok za vprašanja: 16. 08. 2021 do 14:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN005248/2021-B01

Razpisne datoteke